Управление на Документи

В стремежа си да отговорят адекватно на клиентите и партньорите си в бързо развиващата се бизнес среда съвременните корпорации са изправени пред големи предизвикателства, налагайки им се да управляват хиляди а понякога и милиони документи създадени в естествения ход на процеса.

Особености

Лесно и бързо търсене на документи

Контрол на версии

Категоризация на съдържанието

Правила на съдържанието

Интеграция с Microsoft Office

Ползи

Comments are closed.