Управление на Бизнес Процеси

Бизнес процесите са важни за всяка организация, тъй като те генерират приходи и често представляват значителен дял от разходите. Бизнес процесите са стратегическите активи на една организация, които трябва да бъдат разбирани, управлявани и усъвършенствани, за да предоставят на компаниите нужното им надмощие на пазара.

Какво е Бизнес Процес?

Бизнес процесът може да бъде дефиниран като съвкупност от взаимосвързани задачи, при изпълнението на които се следва определен “маршрут” и последователност.

Преимущества на нашите решения

  • Удобен интерфейс, подобен на входящата пощенска кутия на потребителите, даващ възможност на потребителите да свикнат по-бързо с него
  • Отчети за състоянието на задачите. Брой приключени задачи, чакащи задачи, времена на изпълнение и др.
  • Връзки с много други различни приложения.

Comments are closed.