Разработка

Разработка на специфичен софтуер, обхващащ спецификата на дейностите на клиента, с цел обезпечаване на обектно ориентирани решения, съгласно изискванията и нуждите на конкретния клиент.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *