Консултантски Услуги

Консултирането при внедряване и работа с нашата интергрирана система е процес, който е препоръчителен, за да може да бъдат настроени бизнес процесите (счетоводни, логистични или производствени) максимално ефективно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *