Внедряване

Тъй като услугите, които предлагаме са интегрирани, ние предоставяме високо квалифицирана помощ при внедряването на нашите продукти. Помощта, която се предлага при внедряване не касае само програмното (софтуер) и апаратното (хардуер) обезпечаване.

Ние Ви предлагаме и първоначално настройване на счетоводните, логистичните и производствените бизнес процеси по начин, който да допринесе за максимална производителност и възвращаемост на Вашите инвестиции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *