Услуги

Ние предлагаме цялостна услуга, посредством която даваме решение на мениджърите и собствениците на предприятия да планират, управляват и контролират дейностите в техните дружества. Решението предполага постоянно и адекватно развитие. Основните инструменти, с цел реализация на услугата, представляват набор от специално разработени и WEB базирани програмни приложения, включително и ЕRP системи, съчетани с обучение на персонала и внедряване на корпоративни начини на управление и контрол.

Консултантски Услуги

Консултирането при внедряване и работа с нашата интергрирана система е процес, който е препоръчителен, за да може да бъдат настроени бизнес процесите (счетоводни, логистични или производствени) максимално ефективно.

Разработка

Разработка на специфичен софтуер, обхващащ спецификата на дейностите на клиента, с цел обезпечаване на обектно ориентирани решения, съгласно изискванията и нуждите на конкретния клиент.

Поддръжка

"Юнион Индъстри" АД Ви предлага пълно техническо съдействие и поддръжка на всички наши продукти. Ние гарантираме високо качество на нашия софтуер, грижим се постоянно за усъвършенстването му, предлагаме гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Ние своевременно ще отговорим на всички Ваши въпроси, ще Ви окажем съдействие при всички възникнали проблеми при инсталация или експлоатиране на системите ни.

Внедряване

Тъй като услугите, които предлагаме са интегрирани, ние предоставяме високо квалифицирана помощ при внедряването на нашите продукти. Помощта, която се предлага при внедряване не касае само програмното (софтуер) и апаратното (хардуер) обезпечаване.

Ние Ви предлагаме и първоначално настройване на счетоводните, логистичните и производствените бизнес процеси по начин, който да допринесе за максимална производителност и възвращаемост на Вашите инвестиции.

Обучение

Обучението, което предлагаме  за работа с нашата интегрирана система, позволява на Вашите служители да не гадаят как да си вършат работата и да не се самообучават взаимно. Обучението, което предлагаме се извършва в сертифициран от НАПОО учебен център.