Union Project

Union Project е интегрирана система за управление, контрол и анализ на дейностите в бизнеса включваща инструменти за конкретни решения в компаниите.

Union Project е уеб базиран комплексен продукт съчетаващ в себе си множество софтуерни решения позволяващи на бизнеса ефективно управление, контрол и анализ на дейностите. Обединявайки съществуващите вече бизнес практики и процеси дава възможност за консолидиране отчетността по съществуващите бизнес практики и бизнес процеси.

Необходимостта от такъв продукт възниква от факта че повечето компании ползват много и различни софтуерни системи които работят без пряка връзка помежду си и без консолидация на данните, което от своя страна затруднява проследимостта и анализа на данните, както и води до загуба на време и ресурси (финансови, човешки и материални).


Ценова ефективност и мобилност

За да бъде ценово ефективен и достатъчно гъвкав Union Project е базиран на Софтуер с отворен код и Уеб базиран за да предостави мобилност, гъвкавост и ценова ефективност (ниска себестойност).

Съвместимост с ISO

Напълно съвместим с Международните Стандарти (ISO и др.) и подпомагащ за тяхното правилно изпълнение в компаниите и държавни учреждения.

Обмен на информация (конектори)

С възможност за връзки и обмен на информация с другите ползвани до в момента в компаниите софтуерни приложения (Финансови, Складови, ТРЗ, Управление на проекти и др.).

Интеграция с Google

Union Project има възможност за интегрирация с услугите и продуктите предоставяни от Google като по тоя начин, дава по добра мобилност и ефективност на работата като например дава възможност за редактиране на документи и таблици онлайн чрез Google Docs.

Категоризация

Направихме строен и ефективен механизъм за търсене в повече от 18 000 категории на продукти и услуги с цел въвеждането, разполагането и описването на техните свойства в нашата система да става стандартизирано и бързо.

Функционалности на Union Project

Управление на бизнес процеси

 • Ясен потребителски интерфейс
 • Многоезична поддръжка
 • Етикети и категории
 • Лесна Интеграция
 • Проследяване в реално време
 • Управление на задачите
 • Делегиране на задачи

Управление на Документи

 • Контрол на версиите
 • Уеб интерфейс за бърз преглед
 • Коментари към документи
 • Пълно текстово Индексиране
 • Конвертиране в PDF
 • Ефективно управление (Check-in/Check-out)
 • Пълна проследяемост на редакциите на документа (log)
 • Търсене в съдържанието на документи

Управление на Връзки с клиенти и доставчици (CRM)

 • Продуктов каталог
 • Ценови листи
 • Управление на доставчици
 • Оферти
 • Поръчки за продажба
 • Поръчки за покупка
 • Договори
 • Фактури
 • Споделени Календари
 • Интегриран мейл клиент
 • Шаблони за емейли
 • Outlook Plug-in
 • Office Plug-in
 • Търсене на всякъде

ERP

 • Заявки за оферти
 • Проследяване на стоки
 • Счетоводство
 • Производство (работни центрове)
 • Поръчки за покупка
 • Автоматизирани поръчки
 • Бюджети
 • Планиране на доставки
 • Инвентарен контрол
 • Складови разходи
 • Дълготрайни активи
 • Планиране на капацитети
 • Продукти
 • Трансфер между складове
 • Контрол на Фактури
 • Аналитичност
 • Ценови Листи
 • Управление на Човешките ресурси
 • Разходни центрове
 • Планиране и работа с проекти и задачи (човешки и материални ресурси)