Union Industry

Юнион Индъстри АД е основана през 2009 г. и базирана в град Варна. Специализирани сме в проектиране и разработка на бизнес решения, които да осигурят нужното превъзходство на нашите клиенти.

Основната ни дейност в Юнион Индъстри АД е консултиране, проектиране, реализация и внедряване на индивидуално разработени за клиента интегрирани системи за управление, анализ и контрол.

Предоставяме на клиентите си надеждни и сигурни решения за оптимизация и управление на ресурсите и дейностите в рамките на единна интегрирана платформа наречена Union Project (Юнион Проджект).

Като непримирими последователи на иновациите в сферата на информационните технологии и бизнес управлението, се стремим да помагаме по най-ефективен начин на клиентите си да използват силата на съвременните технологии за по-голяма продуктивност в сферата на бизнеса.


Партньори

Деметра Консулт

Консултантска дейност в областта на разработване и внедряване на система за управление, съгласно изискванията на международно признатите стандарти

Мастер Финанс

Финансово-брокерска дейност, управление на финанси и фискално управление

Инвест Комерс - Емил Иванов ЕООД

Консултански услуги при оценяване на инвестиционни проекти в областта на строителството и строителен надзор по време на строителството

Лейбър Мениджмънт

Управление на Човешки ресурси

Ситибонд

Счетоводни Услуги

Защо Union Industry?

Ние предлагаме на клиентите си изцяло индивидуален подход към решаване на техните проблеми, използвайки вече съществуващи компоненти предимно базирани на софтуер с отворен код, разработвайки и добавяйки нови копмоненти, които изцяло да отговарят на нуждите на клиента. Това от своя страна означава висока производителност на разумна цена.

Сътрудничим с нашите клиенти, за да може новите решения да бъдат интегрирани и с приложенията, които те ползват до момента. Това осигурява цялостно решение за бизнеса.


Основни клиенти

Мастер Транс

Превоз на товари, доставка на материали, събиране и извозване на отпадъци, отпушване и почистване на канализационни мрежи, както и почистване на химически апарати с вода под високо налягане.

Тодем

Строителство на промишлени и граждански обекти от 1-ва до 5-та категории, СМР при преустройство, реконструкция или модернизация на изградени обекти.

Белсим

Промишлено почистване.

Мастер Юнити

Механоремонт, поддръжка и реализиране на модификативни ремонти на промишлени съоръжения.

Демо Пласт

Производство на мебели.